Nagy István kiállítás a Kieselbach Galériában

Nyomtatóbarát változat

NAGY ISTVÁN (1873-1937)

A Kieselbach Galéria 2019. augusztus 8. és szeptember 13. között minden idők legjelentősebb Nagy István-kiállítását rendezi meg. Hat teremben több mint 154 műalkotás került a falakra: 8 múzeum és 24 magángyűjtemény válogatott darabjai érkeztek a tárlatra, amelyek jelentős részét most először láthatja a közönség. A kiállítással egy időben mutatták be a Nagy Istvánról szóló 592 oldalas monográfiát, amely nem csupán az életmű valaha volt legbővebb ismertetése, de egyben minden idők legnagyobb terjedelmű és legtöbb reprodukciót tartalmazó magyar művészmonográfiája is.

Nagy István életművét már közel nyolc évtizede egyöntetű elismerés övezi. A magyar kulturális élet legnagyobbjai méltatták, kiállítások és monográfiák mutatták be kiemelkedő alkotásait. Ennek ellenére csupán kevesen ismerik, mindeddig nem kapott méltó megbecsülést: nem vált az életünk, az identitásunk részévé. Minden bizonnyal ő a magyar művészettörténet, sőt a teljes magyar kulturális tradíció leginkább alul értékelt alkotója.

Mert Nagy István festészete nem tartozik a könnyen megszerethető értékeink közé. Nehéz belépni a világába. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy utat nyisson hozzá és a legnagyobbak közé emelje fel: Bartók Béla és József Attila mellett jelöli ki a helyét. Kieselbach Tamás, a kötet szerkesztője a verbális és vizuális információk olyan különleges elegyét állította össze, amely kilépteti Nagy István művészetének értelmezését a hagyományos, szűken vett művészettörténeti kategóriák közül. A könyv szerkezete, tartalma és megjelenése mellett az alcíme is ezt a törekvését fejezi ki. „Tisztaság, Tömörség, Transzcendencia” címmel 2000 tavaszán programadó kiállítást rendezett, ahol e három hívószó, az általuk megjelenített művészi és gyűjtői attitűd a magyar művészettörténet egy korábban ismeretlen, a tudományos megközelítésen túlmutató olvasatát mutatta be. A szerkesztő ezzel a kötettel hasonló feladatra vállalkozik. A szokásos műtörténeti kategóriákkal és a nemzetközi stílusfogalmakkal megközelíthetetlen életművet úgy tárja az olvasók elé, hogy az alkotó sorsát, karakterét, festői látásmódját és egyéni szimbólumteremtő erejét a művek tudatos összefűzésével, csoportosításával, a képfolyam dramatizált bemutatásával világítja meg.

Kieselbach Tamás olyan szerzőtársakat kért fel, akik egyéni látásmódjukkal képesek megértetni Nagy István művészetének különlegességét. Nádas Péter író, Földényi F. László esztéta, Markója Csilla és Kolozsváry Marianna művészettörténészek, valamint Kemény Gyula gyűjtő és restaurátor a megközelítés, a belépés eltérő lehetőségeire is példát szolgáltatnak. A megvilágító erejű írások mellett a kötet legnagyobb erénye a páratlanul gazdag és kiváló minőségű képanyag. Kieselbach Tamás az elmúlt húsz évben szisztematikus következetességgel fotóztatta le az életmű fellelhető darabjait: tucatnyi hazai és külföldi múzeumból, valamint számtalan magángyűjteményből összesen több mint 1500 festmény és rajz nyomdai minőségű reprodukcióját gyűjtötte össze. Egyetlen magyar festő életművéből sem hoztak még létre ilyen átfogó és ilyen magas minőségű vizuális adatbázist, amely a szerkesztő kezében alkalmassá vált arra, hogy értő csoportosítással megnyissa az utat a kötet olvasói számára Nagy István világába. Abba az életműbe, amely egyszerre modern, magyar és világszínvonalú, és amely régóta itt áll előttünk, mégis felfedezésre vár.

Forrás: magyarmuzeumok.hu